سخنرانان مدعو و کلیدی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/20 | 

سخنرانی‌های نشست‌های سی‌امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و شانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 

 
سخنرانی کلیدی ۱ - ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۰۰
 
سخنرانی کلیدی ۱ – جناب آقای دکتر مجتبی رنجبر به صورت برخط(Online)

 
Abstract:
We demonstrate magnetization auto-oscillations driven by pure spin currents in spin Hall nano-oscillators based on NiFe/Pt bilayers. A substantial microwave signal power can be detected, even at room temperature, indicating that a sizable spin wave amplitude is generated.
Spin torque ferromagnetic resonance measurements reveal that the generated auto-oscillation frequency lies below the ferromagnetic resonance frequency of NiFe and is therefore well described by a self-localized spin wave bullet mode. In addition, the effect of surface plasmon on spin Hall nano oscillators will be discussed.

Biography:
Prior to joining Apple, Mojtaba worked at Western Digital Company and Zeiss corporation focused on process quality, reliability tests and big data analysis for various MEMS devices, semiconductor, optical and storage components.

He has received his PhD from the Department of Electrical Engineering at National University of Singapore. His PhD thesis centered on magnetic devices for storage applications. Meanwhile he has pursued several postdoc positions in Sweden, UCR, Singapore and Assistant professor at ASU in areas of device fabrication, magnetoresistance components and module packaging.


 
سخنرانی کلیدی ۲ - ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۴۵
 
سخنرانی کلیدی ۲ – جناب آقای دکتر سید جبار موسوی به صورت حضوری
 
Multidimensional spectroscopy at low frequencies: ۲D Raman-THz Spectroscopy
Extended abstract:
Collective low-frequency molecular motions play an important role in chemical reactivity and determine the physical properties of condensed-phase molecular systems. These motions have characteristic spectral features in the terahertz (THz) frequency range, from۰.۱ to۱۰ THz (۳ to ۳۳۰ cm-۱). However, the fast dynamics of these low-frequency modes result in the appearance of very broad and blurred spectral features in one-dimensional (۱D) spectra, limiting the amount of accessible information that can be extracted from them. Twodimensional (۲D) spectroscopy can reveal important spectroscopic information about the broadening mechanism and coupling between different degrees of freedom that remain hidden in conventional ۲D linear spectra.[۱-۳]
Hybrid two-dimensional (۲D) Raman-THz spectroscopy is a novel ۲D spectroscopic technique, developed in our group, to study directly the dynamics and coupling of such motions. So far, ۲D Raman-THz spectroscopy has been successfully applied to investigate the dynamics and correlation of the intermolecular degrees of freedom in liquid water[۴] and aqueous salt solutions[۵] through THz photon echo signals, providing new insights into the inhomogeneity of the system. More recently, the ability of ۲D Raman-THz spectroscopy to observe vibrational couplings in the THz range by measuring cross-peaks between sharp intramolecular and broad intermolecular vibrational modes of halogenated liquids, bromoform (CHBr۳) and diiodomethane (CH۲I۲), was demonstrated by our group.[۶]

In this talk, I will present some of our recent works[۷-۱۰] using ۲D Raman-THz spectroscopy as a direct probe of collective intermolecular interactions in molecular liquids and solids at low frequencies. To show how the previously demonstrated sensitivity of ۲D Raman-THz spectroscopy toward intra- and intermolecular vibrational couplings, as observed in a model system like CHBr۳ [۶], can be utilized further to study the structural characteristics of more complex systems, we have investigated changes in the cross-peak’s signature as a function of MeOH concentration in the CHBr۳-MeOH binary mixture.[۷]
To evaluate the ability of hybrid ۲D Raman-THz spectroscopy to disentangle such couplings in molecular crystals, we have studied the ۲D Raman-THz response of the crystalline β-phase of CHBr۳ at low temperatures.[۸] This study elucidated the mechanism responsible for the observed cross-peak features by providing new experimental evidence for anharmonic couplings between intra-/intermolecular vibrational modes.
Finally, to examine the possibility of using this ۲D technique to unravel the coupling between phonon modes in non-centrosymmetric nonlinear crystals, where χ(۲) is nonzero, we performed ۲D Raman-THz experiments on beta barium borate (BBO) crystals.[۱۰] Through a combination of theoretical analysis and experimental investigation, we demonstrate that the second-order nonlinear responses contribute significantly to the measured signal due to the imperfect balancing, thereby overwhelming the real third-order nonlinear response. More importantly, we show that this strong artifact can be effectively suppressed by implementing the bias detection scheme. By doing so, we successfully isolate the desired third-order nonlinear response. Our experimentally recovered ۲D Raman-THz signal for the x-cut BBO crystal reveals a distinct cross-peak feature whose frequency position strongly suggests the presence of phonon-phonon coupling within this crystal. This promising result paves the way for further expanding the applicability of ۲D Raman-THz spectroscopy, thus facilitating the exploration of anharmonic phonon couplings in nonlinear crystals.
References:
[۱] P. Hamm and J. Savolainen, J. Chem. Phys. ۲۰۱۲, ۱۳۵, ۰۹۴۵۱۶.
[۲] M. A. Allodi, I. A. Finneran, and G. A. Blake, J. Chem. Phys. ۲۰۱۵, ۱۴۳, ۲۳۴۲۰۴.
[۳] M. Sajadi, M. Wolf, and T. Kampfrath, Nat. Commun. ۲۰۱۷,۸, ۱۴۹۶۳.
[۴] J. Savolainen, S. Ahmed, and P. Hamm, Proc. Natl. Acad. Sci. ۲۰۱۳, ۱۱۰, ۲۰۴۰۲-۲۰۴۰۷.
[۵] A. Shalit, S. Ahmed, J. Savolainen, and P. Hamm, Nat. Chem. ۲۰۱۷, ۹, ۲۷۳.

[۶] G. Ciardi, A. Berger, P. Hamm, and A. Shalit, J. Phys. Chem. Lett. ۲۰۱۹, ۱۰, ۴۴۶۳-۴۴۶۸.
[۷] A. Shalit, S. J. Mousavi, and P. Hamm, J. Phys. Chem. B ۲۰۲۱, ۱۲۵, ۵۸۱-۵۸۶.

[۸] S. J. Mousavi, A. Berger, P. Hamm, and A. Shalit, J. Chem. Phys. ۲۰۲۲, ۱۵۶, ۱۷۴۵۰۱.
[۹] B. Sertcan, S. J. Mousavi, M. Iannuzzi, and P. Hamm, J. Chem. Phys. ۲۰۲۳, ۱۵۸, ۰۱۴۲۰۳.

[۱۰] S. J. Mousavi, A. Shalit, and P. Hamm, "Second-order contributions to third-order signals in ۲D Raman-THz spectroscopy of non-centrosymmetric materials ", In preparation.سخنرانی کلیدی ۳ - ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
 
سخنرانی کلیدی ۳ – جناب آقای Prof.Corkum به صورت برخط(Online)

 


سخنرانی کلیدی ۴ - ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۰:۵۵
 
سخنرانی کلیدی ۴ – جناب آقای دکتر محمدحسین سلیمی به صورت حضوری
 
Advancing Biomedical Imaging: Molecular-Specific OCT System for Precision Diagnostics
Abstract:
This presentation explores the groundbreaking Molecular-Specific Optical Coherence Tomography (OCT) system, aiming to overcome inherent limitations of traditional OCT. While regular OCT excels in providing high-resolution structural images, it falls short in offering molecular specificity, limiting its capacity to discern subtle variations in biological samples. To address this limitation, our work integrates advanced OCT modalities to enhance the capabilities of traditional systems. The talk will delve into the potential applications of Photothermal (PT)- OCT, highlighting its ability to capture both structural and functional information simultaneously. By harnessing photothermal contrast, this technique offers enhanced sensitivity for imaging specific biomolecules and has promising applications in fields such as cancer research, neurology, and cardiovascular studies. However, as with any emerging technology, there are challenges to address. The talk will discuss current limitations of PT-OCT, including optimization of excitation sources, signal processing complexities, and the need for robust calibration methods. Ongoing research efforts aimed at overcoming these challenges will also be highlighted. Join us in exploring the exciting frontier of PT-OCT, where we unravel its capabilities, showcase potential applications, and discuss the ongoing efforts to refine and expand its utility. The talk will provide valuable insights into the future of biomedical imaging and the role of PT-OCT in advancing precision diagnostics and understanding complex biological systems.

 

سخنرانی کلیدی ۵ - ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۴۵

 
سخنرانی کلیدی ۵ – جناب آقای دکتر امین بابازاده به صورت برخط(Online)

 
درهمتنیدگی و رمزنگاری کوانتومی
چکیده:
درهمتنیدگی فوتون­ها باعث پیشرفت چشمگیری در زمینه علم کوانتوم اپتیک گردیده است به گونه­ای که جایزه  نوبل سال ۲۰۲۲ به پیشروان این زمینه اختصاص داده شده است. در این سمینار، به بررسی تاریخچه آزمایشات در این زمینه که باعث اثبات تجربی آن شده است، می­پردازیم و یکی از مهمترین کاربردهای آن که در زمینه رمزنگاری کوانتومی جای دارد، را بررسی می­کنیم. سپس به بررسی روش­های مختلف نقل و انتقال داده در بستر کوانتومی می­پردازیم و آخرین دستاوردها، مزایا و معایب هر کدام از این روش­ها را معرفی می‌­نماییم. در نهایت روش جدیدی را به نام تداخل سنج زمانی غیر موضعی را معرفی می­کنیم و به صورت تجربی نشان می­دهیم با استفاده از آن می­توان انتقال داده با استفاده از فوتون­های در همتینده با درجات آزادی بالا بین موسسه کوانتوم اپتیک و اطلاعات کوانتومی شهر وین و کوه بیزانبرگ که در فاصله ۱۰ کیلومتری از آن قرار دارد را انجام داد.


((سخنرانی کلیدی ۶ - ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰))
سخنرانی کلیدی ۶ – جناب آقای Prof.Boyd به صورت برخط(Online)

 
Nonlinear Optics of IR and THz Radiation
Department of Physics and School of Electrical Engineering and Computer Science
University of Ottawa, Ottawa ON, Canada
 
Abstract:
This contribution presents a brief overview of research in infrared and terahertz nonlinear optics. The talk will include a discussion of early work including difference-frequency generation, infrared detection by upconversion via sum-frequency generation, and frequency down-shifting by stimulated Raman scattering [۱]. The talk will also include more recent work including nonlinear optical means for THz generation [۲] and consideration of the extremely largeTHz third-order nonlinear optical response resulting from phonon resonances [۳]).
REFERENCES
۱. My favourite reference to early work in nonlinear optics especially from a quantum-electronics perspective is the review article of W. Kaiser and M. Maier in Laser Handbook, Vol. ۲, ed. by F.T. Arecchi, E.O. Schulz-Dubois (North-Holland, Amsterdam ۱۹۷۲) Chap. E۲
 
۲. An important example of THz generation through nonlinear optics is the work of Hebling, J., Almási, G., Kozma, I.Z., Kuhl, J., Velocity matching by pulse front tilting for large-area THz-pulse generation, Opt. Express ۱۰, ۱۱۶۱–۱۱۶۶ (۲۰۰۲) and Hebling, J., Yeh, K.-L., Hoffmann, Matthias C., Bartal, B., Nelson, K.A., Generation of high-power terahertz pulses by
tilted-pulse-front excitation and their application possibilities, J. Opt. Soc. Am. B ۲۵, B۶–B۱۹ (۲۰۰۸).
 

۳.  My recent work on THz science is included in the following research papers

 
سخنرانی کلیدی ۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ از ساعت ۸:۵۵ تا ۹:۳۵

سخنرانی کلیدی ۷ جناب آقای دکتر علی­‌اصغر عجمی به صورت حضوریجذب دو فوتونی و کاربردهای آن
چکیده:
جذب دو فوتونی یک فرآیند اپتیکی غیر خطی مرتبه سوم است. در این فرآیند، دو فوتون به طور همزمان توسط سیستم جذب شده تا گذار از تراز انرژی پایین­تر به تراز انرژی بالاتر رخ دهد. سطح مقطع جذب دو فوتونی چندین مرتبه بزرگی کمتر از سطح مقطع جذب تک فوتونی است لیکن میزان جذب در فرآنید دو فوتونی متناسب با مربع شدت تابش است. چنانچه باریکه یک لیزر پالسی فوق کوتاه توسط یک آبجکتیو قوی کانونی گردد در حجم کوچک اطراف کانون شدت بسیار بالا و مقدار جذب دو فوتونی قابل ملاحظه است در حالیکه با دور شدن از ناحیه کانونی، میزان جذب به علت وابستگی درجه دوم به شدت، بسیار سریع کاهش می­یابد. به این طریق می­توان تغییراتی فیزیکی یا شیمیایی به طور موقت یا دائم در حجم کوچکی با ابعاد زیر میکرون اطراف کانون و درون یک ماده شفاف ایجاد کرد. این خاصیت باعث کاربردهای متنوعی برای جذب دو فوتونی شده است که از میان آن­ها می­توان موارد زیر را نام برد:
  1. تولید ساختارهای سه بعدی نانو-میکرویی بر مبنای فوتوپلیمریزاسیون دو فوتونی
  2. ذخیره سازی اطلاعات به طور سه بعد درون مواد شفاف
  3. میکروسکوپ فلورسنسی دو فوتونی برای ایجاد تصویر سه بعدی
  4. فوتوگرفت دو فوتونی برای ایجاد الگوهای سه بعدی درون مواد شفاف
  5. فوتودینامیک تراپی دو فوتونی
 

دفعات مشاهده: 1231 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر کنفرانس

برگزار کنندگان

opsi

 

تاریخ‌های مهم

آغاز دریافت مقاله: ۱۵ مهر ۱۴۰۲
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۲۶ آبان ۱۰ آذر  ۱۴۰۲ 
اعلام پذیرش مقاله‌ها: 15 و 16 دی ۱۴۰۲
آغاز ثبت نام عادی: ۱ دی ۱۴۰۲
پایان ثبت نام عادی: ۱ بهمن ۱۴۰۲
بازه‌ ثبت نام با تاخیر: ۲ تا ۵ بهمن  ۱۴۰۲
برگزاری کنفرانس: ۹ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

برای دانلود فرمت‌های مورد نیاز کنفرانس 1402 روی گزینه‌های زیر کلیک نمایید: 


اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
 


آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 3324 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 10 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 3650362 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 134 بازدید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سی امین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و شانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق