اطلاعیه مهلت ویرایش فایل‌های مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
مهلت ویرایش فایل‌های ناقص و برگشت داده شده مقالات، ۱ بهمن ماه می‌باشد.
با توجه به این مهلت، افرادی که در مهلت ارسال مقالات، موفق به ارسال فایل‌های لازم نشده‌اند، نیز می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند.
خواهشمند است نهایت دقت را در تهیه فایل‌ها، کیفیت صدای فایل ویدئویی، فرمت فایل‌ها، و حجم فایل‌های ارسالی انجام دهید که مشکلی وجود نداشته باشد.
در صورت وجود هرگونه سوال، لطفا پیام خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال فرمایید:

opticphotonic808gmail.com
و یا در وقت اداری (ساعت ۷ تا ۱۴) با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:
۰۵۴-۳۱۱۳۶۵۷۱


 

دفعات مشاهده: 137 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اعلام نتایج داوری مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
با  احترام و سپاس خدمت نویسندگان مقالات ارسالی به این دو کنفرانس، نتایج داوری مقالات در ادامه قابل مشاهده است.
ظرف روزهای آینده جزئیات و توضیحات لازم، با ایمیل برای نویسندگان ارسال می‌شود.
به امید دریافت مقالات ارزنده و مشارکت روزافزون همۀ شما عزیزان در سال‌های آتی

پذیرفته شده به شکل پوستر
A-۱۰-۶۰۷-۴ A-۱۰-۱۰۳۸-۲ A-۱۰-۱۸۵۵-۲ 
A-۱۰-۲۴۷۰-۱ A-۱۰-۲۵۲۳-۲ A-۱۰-۶۸۸-۳
A-۱۰-۲۵۰۶-۱ A-۱۰-۲۵۲۹-۱ A-۱۰-۲۴۷۷-۱
A-۱۰-۲۴۹۶-۱ A-۱۰-۲۴۵۱-۲ A-۱۰-۲۵۶۹-۱ 
A-۱۰-۱۹۱۷-۴ A-۱۰-۱۱۲۴-۶ A-۱۰-۲۵۴۵-۱ 
A-۱۰-۱۹۱۷-۳ A-۱۰-۲۴۷۲-۱ A-۱۰-۲۲۷۰-۲
A-۱۰-۲۴۶۹-۱ A-۱۰-۲۴۶۰-۱ A-۱۰-۲۴۴۳-۱
A-۱۰-۲۵۹۳-۱ A-۱۰-۲۴۶۱-۱ A-۱۰-۲۱۴۵-۱
A-۱۰-۱۲۴۶-۲ A-۱۰-۱۷۴۱-۲ A-۱۰-۲۱۱۳-۲
A-۱۰-۱۹۵۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۲-۱ A-۱۰-۲۲۲۰-۲
A-۱۰-۱۶۵۵-۲ A-۱۰-۲۴۰۹-۱ A-۱۰-۲۴۵۰-۱
A-۱۰-۲۵۳۶-۱ A-۱۰-۲۵۹۵-۱ A-۱۰-۲۵۱۶-۱
A-۱۰-۱۵۷۷-۳ A-۱۰-۲۵۹۷-۱ A-۱۰-۲۴۷۱-۱ 
A-۱۰-۲۵۷۹-۱ A-۱۰-۲۵۸۰-۱ A-۱۰-۵۴۵-۱
A-۱۰-۲۴۶۷-۱ A-۱۰-۳۶-۱ A-۱۰-۷۳-۱
A-۱۰-۲۴۸۷-۱ A-۱۰-۱۸۵۶-۲ A-۱۰-۲۵۱۹-۱
A-۱۰-۲۵۴۸-۱  A-۱۰-۱۰۱۳-۱ A-۱۰-۲۲۰۸-۲
A-۱۰-۲۴۶۷-۲ A-۱۰-۱۱۴۹-۳ A-۱۰-۱۷۰۸-۳
A-۱۰-۲۵۱۱-۱ A-۱۰-۸۸۴-۱ A-۱۰-۱۷۰۸-۲
A-۱۰-۲۵۳۴-۱ A-۱۰-۲۵۰۱-۱ A-۱۰-۱۷۰۸-۱
A-۱۰-۲۴۸۴-۱ A-۱۰-۲۱۰۹-۲ A-۱۰-۲۵۱۴-۱
 A-۱۰-۱۹۲۴-۳ A-۱۰-۲۵۸۸-۱ A-۱۰-۲۳۹۲-۱
A-۱۰-۲۴۹۹-۱  A-۱۰-۲۵۰۵-۱ A-۱۰-۲۴۷۵-۲
A-۱۰-۲۴۷۳-۱ A-۱۰-۲۵۶۲-۱ A-۱۰-۲۴۷۵-۱
A-۱۰-۲۵۴۳-۱ A-۱۰-۲۵۸۶-۱ A-۱۰-۲۴۵۴-۱
A-۱۰-۲۶۰۴-۱ A-۱۰-۲۵۶۸-۱ A-۱۰-۱۰۶۶-۲
A-۱۰-۲۵۰۷-۱ A-۱۰-۱۴۱۵-۲ A-۱۰-۲۵۶۶-۱
A-۱۰-۲۴۸۰-۱ A-۱۰-۲۵۶۵-۱ A-۱۰-۱۷۵۶-۱
A-۱۰-۲۴۷۸-۱ A-۱۰-۲۴۵۸-۱ A-۱۰-۲۵۳۳-۱
A-۱۰-۲۵۰۰-۱ A-۱۰-۲۲۳۰-۲ A-۱۰-۲۵۸۹-۱ 
A-۱۰-۲۵۳۲-۱ A-۱۰-۲۶۰۲-۱ A-۱۰-۱۲۴۶-۳
A-۱۰-۲۵۲۷-۱ A-۱۰-۲۱۴۹-۲ A-۱۰-۲۴۶۸-۱
A-۱۰-۲۵۲۶-۱ A-۱۰-۲۰۰۹-۱ A-۱۰-۱۹۹۵-۲
A-۱۰-۲۵۶۴-۱ A-۱۰-۲۵۹۸-۱ A-۱۰-۶۹۴-۲
A-۱۰-۲۵۱۵-۱ A-۱۰-۲۰۸۶-۱ A-۱۰-۲۵۰۲-۱
A-۱۰-۲۵۵۶-۱ A-۱۰-۲۴۴۰-۱ A-۱۰-۲۳۳۲-۳
A-۱۰-۲۵۴۰-۱ A-۱۰-۲۵۰۳-۱ A-۱۰-۲۴۸۹-۱
A-۱۰-۲۱۸۹-۲ A-۱۰-۱۹۹۳-۱ A-۱۰-۶۴۳-۱
A-۱۰-۱۵۲۴-۳ A-۱۰-۱۶۹۷-۱ A-۱۰-۲۵۷۰-۱
A-۱۰-۲۵۳۱-۱ A-۱۰-۲۱۹۲-۳  A-۱۰-۲۵۱۲-۱
A-۱۰-۲۵۲۲-۱ A-۱۰-۲۴۵۵-۱ A-۱۰-۱۵۰۴-۳
A-۱۰-۲۵۱۳-۱ A-۱۰-۲۳۲۷-۲ A-۱۰-۲۶۰۹-۱
 A-۱۰-۲۴۸۱-۱ A-۱۰-۲۵۲۱-۲ A-۱۰-۲۳۸۷-۱
 A-۱۰-۲۱۳۸-۱ A-۱۰-۲۵۲۱-۱  A-۱۰-۲۴۵۶-۱
A-۱۰-۲۴۹۸-۱ A-۱۰-۲۶۰۷-۱ A-۱۰-۲۶۰۶-۱
A-۱۰-۲۵۵۸-۱ A-۱۰-۲۵۱۰-۱ A-۱۰-۲۶۱۰-۱
A-۱۰-۲۵۵۲-۱ A-۱۰-۱۹۲۴-۲


پذیرفته شده به شکل ارائۀ شفاهی
A-۱۰-۱۶۸۲-۲ A-۱۰-۲۴۵۲-۱ A-۱۰-۲۴۷۱-۲
A-۱۰-۲۵۵۱-۱ A-۱۰-۶۶-۱۲ A-۱۰-۲۱۵۰-۳
A-۱۰-۲۴۹۲-۱ A-۱۰-۱۲۸۷-۲ A-۱۰-۲۱۵۰-۲
A-۱۰-۲۴۸۲-۱ A-۱۰-۲۵۷۳-۱ A-۱۰-۶۶-۱۱
A-۱۰-۲۱۳۶-۲ A-۱۰-۲۲۲۵-۲ A-۱۰-۲۴۴۹-۱
A-۱۰-۲۰۹۰-۱ A-۱۰-۲۵۵۴-۱ A-۱۰-۲۴۹۰-۱
A-۱۰-۲۵۴۷-۱ A-۱۰-۲۳۴۴-۲ A-۱۰-۲۴۸۵-۱
A-۱۰-۲۴۶۵-۱ A-۱۰-۲۵۹۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۱-۱
A-۱۰-۲۵۵۵-۱ A-۱۰-۲۴۵۸-۲ A-۱۰-۲۴۴۷-۱
A-۱۰-۲۵۰۴-۱ A-۱۰-۲۴۸۳-۱ A-۱۰-۲۴۹۵-۱
A-۱۰-۲۴۹۴-۱ A-۱۰-۱۳۳-۲ A-۱۰-۱۶۹۴-۳
A-۱۰-۱۴۳۲-۳ A-۱۰-۱۱۹۱-۴ A-۱۰-۱۴۱۶-۴
A-۱۰-۳۲۹-۲ A-۱۰-۲۶۰۵-۱ A-۱۰-۱۱۸۱-۱
A-۱۰-۲۴۶۴-۱ A-۱۰-۲۵۶۰-۱ A-۱۰-۲۶۱۱-۱
A-۱۰-۳۲۹-۱ A-۱۰-۲۴۵۹-۱ A-۱۰-۲۵۸۳-۱
A-۱۰-۲۵۹۱-۱ A-۱۰-۲۴۶۲-۱ A-۱۰-۲۳۸۲-۱
A-۱۰-۲۵۶۳-۱ A-۱۰-۲۵۴۹-۱ A-۱۰-۱۹۵۴-۲
A-۱۰-۱۳۴۶-۳ A-۱۰-۲۴۷۹-۱ A-۱۰-۲۵۹۹-۱
A-۱۰-۱۶۸۴-۱ A-۱۰-۲۵۴۱-۲ A-۱۰-۲۵۲۴-۱
A-۱۰-۲۶۰۱-۱ A-۱۰-۲۵۷۱-۱ A-۱۰-۲۵۰۹-۱
A-۱۰-۲۵۲۵-۱ A-۱۰-۱۰۷۰-۱ A-۱۰-۱۰۳۸-۱
A-۱۰-۲۵۱۸-۱ A-۱۰-۲۵۵۹-۱ A-۱۰-۲۵۲۳-۱
A-۱۰-۱۵۹۴-۲ A-۱۰-۲۱۸۱-۲ A-۱۰-۲۰۷۸-۲
A-۱۰-۲۴۵۳-۱ A-۱۰-۲۵۳۹-۱ A-۱۰-۲۳۳۸-۲
A-۱۰-۲۴۸۸-۱ A-۱۰-۲۶۰۳-۱ A-۱۰-۲۳۵۳-۲

پذیرفته نشده
A-۱۰-۲۴۹۳-۱ A-۱۰-۲۴۹۷-۲ A-۱۰-۲۱۳۷-۲
A-۱۰-۲۱۹۲-۴ A-۱۰-۲۴۹۷-۱ A-۱۰-۲۴۹۰-۲
A-۱۰-۲۶۰۸-۱  A-۱۰-۱۹۹۱-۱ A-۱۰-۲۴۴۶-۱
A-۱۰-۲۱۴۳-۳ A-۱۰-۲۴۶۷-۳ A-۱۰-۲۴۵۷-۱
A-۱۰-۲۱۴۳-۲ A-۱۰-۳۶۰-۱ A-۱۰-۱۵۷۷-۴
A-۱۰-۲۵۵۷-۲ A-۱۰-۲۵۱۷-۱ A-۱۰-۲۵۳۷-۱
A-۱۰-۲۵۸۵-۱  A-۱۰-۱۸۲۳-۲ A-۱۰-۲۵۹۲-۱
A-۱۰-۲۵۳۰-۱ A-۱۰-۲۵۲۰-۱ A-۱۰-۲۵۸۷-۱
A-۱۰-۲۱۰۳-۲

دفعات مشاهده: 628 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه_تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
با توجه به تعویق امتحانات پایانی نیم‌سال اول دانشگاه‌ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پرهیز از هم‌پوشانی کنفرانس با امتحانات، تاریخ برگزاری کنفرانس به ۱۴ تا ۱۶ بهمن تغییر می‌کند.

دفعات مشاهده: 219 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه_شرایط دریافت گواهی ارائۀ مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/9/18 | 
گواهی ارائه تنها برای مقاله‌های پذیرفته‌شده‌ای صادر می‌شود و مقاله روی سایت انجمن قرار می‌گیرد که
در هنگام ارائه، یکی از نویسندگان مقاله حضور (آنلاین) داشته باشند.
در غیر این‌صورت مقاله پذیرفته‌نشده تلقی شده، نمایه نمی‌شود و مبلغ ثبت‌نام نیز قابل استرداد نیست.

دفعات مشاهده: 485 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دریافت مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
وب‌سایت بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران از  ۱ آبان ماه ۹۹، آمادۀ دریافت مقالات پژوهشگران، صاحب‌نظران و متخصصین در زمینۀ اپتیک و فوتونیک است.شما عزیزان می توانید مقاله‌های اصیل خود را در زمینه‌های زیر، از طریق وب کنفرانس ارسال فرمایید:
 • اپتیک غیرخطی
 • اپتیک کوانتمی
 • اپتیک هندسی و طراحی اپتیکی
 • اپتیک جو و سنجش از دور
 • افزاره ‏های بلور فوتونی
 • افزاره ‏های پلاسمونی
 • افزاره‏ های فراماده
 • افزاره‏ های نوری آلی و پلیمری
 • افزاره های نوری گرافنی
 • افزاره ‏های نوری نیم ‏رسانا
 • افزاره‏ های تراهرتز
 • اندازه‏ گیری برپایه نور- انبرک نوری
 • بیوفوتونیک
 • پلاسما
 • اپتیک پراشی- تمام نگاری
 • سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی 
 • سلول ‏های خورشیدی
 • طیف‎ نگاری
 •  فیبر نوری
 • لیزرهای نیم ‏رسانا
 • لیزرهای حالت جامد و گازی
 • مگنتوفوتونیک
 • نانوساختارها و نانوذرات نوری
 • نور ساختار یافته
 

دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران هفتم تا نهم بهمن ماه ۱۳۹۹ برای اولین‌بار به شکل مجازی به میزبانی دانشگاه سیستان وبلوچستان برگزار می‌شود.

دفعات مشاهده: 704 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مهلت ارسال مقالات تا ۷ آذر تمدید شد

 | تاریخ ارسال: 1399/8/30 | 
با توجه به استقبال شدید جامعۀ اپتیک و فوتونیک کشور از کنفرانس سالانۀ اپتیک و فوتونیک و درخواست این عزیزان برای تمدید مهلت ارسال مقالات، انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، کمیتۀ اجرایی و کمیتۀ علمی کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات را به مدت یک هفته تمدید کردند. بنابراین این مهلت تا نیمه شب جمعه ۷ آذر ماه سال جاری تمدید می شود.

دفعات مشاهده: 3490 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر کنفرانس

ICOP 2021

برگزار کنندگان

opsi

khu

تاریخ های مهم

 • آغاز دریافت مقاله: ۱ آبان ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ارسال مقاله : ۳۰ آبان  ۷ آذر ۱۴ آذر ۱۳۹۹
 • آغاز ثبت نام در کنفرانس: ۱ دی ۱۳۹۹
 • اعلام پذیرش مقاله ها: ۱۵ دی ۱۳۹۹
 • آخرین مهلت ثبت‌نام به‌موقع: ۳۰ دی ۱۳۹۹
 • تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۴ - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

آمار سایت

 • کل کاربران ثبت شده: 2580 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • میهمانان در حال بازدید: 1 کاربر
 • تمام بازدید‌ها: 2711300 بازدید
 • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 1033 بازدید