:: بایگانی بخش اخبار کنفرانس: ::
:: راهنمای ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس - ۱۳۹۵/۱۱/۲ -
:: تمدید مهلت ثبت نام شرکت در کنفرانس با تخفیف - ۱۳۹۵/۱۱/۲ -
:: چند توصیه ی لازم برای ارائه دهندگان محترم مقالات - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ -
:: شیوه نامه ی تهیه پوستر - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ -
:: ثبت نام برای شرکت در کنفرانس شروع شد - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ -
:: ثبت نام در کارگاه ها - ۱۳۹۵/۱۰/۱ -
:: تبریک روز دانشجو - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: دریافت مقاله - ۱۳۹۵/۷/۲۳ -