بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- هزینه ثبت نام در کنفرانس
هزینه های شرکت در کنفرانس اعلام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هزینه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس

تا تاریخ   ۹۵/۱۱/۲      ۹۵/۱۱/۶

عضو انجمن (ریال)

غیر عضو (ریال)

دانشجو

غیر دانشجو

دانشجو

غیر دانشجو

۲.۰۰۰.۰۰۰

۳.۰۰۰.۰۰۰

۲.۴۰۰.۰۰۰

۳.۵۰۰.۰۰۰

از تاریخ ۹۵/۱۱/۷ به بعد

عضو انجمن (ریال)

غیر عضو (ریال)

دانشجو

غیر دانشجو

دانشجو

غیر دانشجو

۲.۴۰۰.۰۰۰

۳.۶۰۰.۰۰۰

۲.۸۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

هزینه شرکت در کارگاه ها برای دانشجو و غیر دانشجو ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

توجه :

  1. مقاله ای قابل ارائه در کنفرانس و نمایه شدن در وب گاه انجمن است که حداقل یک ثبت نام مستقل برای آن انجام شده باشد.
  2. به منظور حمایت از ارائه دهندگان مقاله، برای ارائه دهنده تنها مقاله دوم، با نویسندگان دقیقا یکسان، هزینه ثبت نام ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال است
  3. به هنگام پرداخت هزینه ثبت نام، از مبلغ های جدول بالا، ۵۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت اولیه را کسر نمایید.
  4. کلیه متقاضیان غیرعضو امکان پیوستن به انجمن را دارند، که به دنبال آن می توانند از تخفیف عضویت برخوردار شوند.  برای شروع عضویت می توانید به وب گاه انجمن (www.opsi.ir) مراجعه نمایید.
  5. ثبت نام دانشجویی ملزم به ارائه کارت دانشجویی با حداقل یک ترم اعتبار به هنگام شرکت در کنفرانس است.
  6. پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس به صورت پرداخت اینترنتی از طریق وب سایت کنفرانس و یا شماره کارت مجازی انجمن و یا به صورت مراجعه حضوری به بانک امکان پذیر است.

شماره کارت مجازی:
۷۷۹۶  ۰۰۰۹   ۸۳۷۰   ۵۸۵۹   به نام انجمن اپتیک و فوتونیک ایران 

شماره حساب انجمن اپتیک و فوتونیک در بانک ملت: ۴۴۴۲۳۴۵۴۵۳

در صورت واریز وجه به غیر از حساب بانک ملت، ثبت نام انجام نخواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.54.66.fa
برگشت به اصل مطلب