بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
پوستر های برتر ارائه شده در بیست و چهارمین کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | 
کد مقاله عنوان مقاله اسامی نویسندگان
A-10-880-1 ولید و آشکارسازی تراهرتز پالسی در برهمکنش لیزر فمتوثانیه با آنتن نوررسانش نیمرسانای GaAs دکتر فاضل جهانگیری، محمد رضایی پندری، دکتر رضا مسعودی، 
A-10-284-1 رویه نگاری گرداب واداشته‌ی ایستور با استفاده از روش بازتاب‌سنجی طرح تناوبی دکتر سیف اله رسولی، خانم ملیحه چگینی،
A-10-1180-2 مطالعه امواج شوک حاصل از فروشکست القایی لیزری با استفاده از روش تصویربرداری سایه نگاری آقای میرمحمدرضا جعفری سیدحقیقی، آقای سیدحسن توسلی، 
A-10-74-6 جذب همدوس کامل توسط متاسطح گرافینی قابل انعطاف و تنظیم‌ پذیر در بازه وسیع زاویه‌ تابش در بازه تراهرتز خانم رویا ابراهیمی میمند، آقای علی سلیمانی، دکتر نصرت ا... گرانپایه، 
A-10-1649-1 بهبود ولتاژ مدارباز در سلول های خورشیدی پروسکایتی با استفاده از لایه ی دی اکسید آلومینیوم به عنوان لایه خنثی الکتریکی خانم عاطفه قربانی کل تپه، آقای فرزاد مرده کتانی اصل، دکتر بهرام عبدالهی نژند، دکتر محمدکاظم مروج فرشی، 
A-10-1517-1 تحقق نامرئی‌سازی از طریق کاهش پراکندگی دوقطبی از فراماده لایه تخت در طول موج مرئی دکتر محمدرضا فروزش فرد، آقا عرفان قانع شیخ آبادی، دکتر محمد خان زاده، 
A-10-74-5 اذب متاماده‌ای فوق نازک حساس به قطبش در بازه‌ی تراهرتز با استفاده از دیسک بیضوی طلایی آقای علی سلیمانی، خانم رویا ابراهیمی میمند، دکتر نصرت ا... گرانپایه، 
A-10-1647-1 بررسی مقایسه‌ای روش های لایه نشانی تک مرحله‌ای و دومرحله‌ای در ساخت دیودهای نورگسیل پروسکایتی دکتر وحید احمدی، خانم پری ناز معززی، آقای مسعود پاینده، دکتر بهرام عبدالهی نژند، 
A-10-678-2 گسیل لیزر تصادفی تک مد حاصل از محلول ذرات اکسید تنگستن پخش شده در رنگدانه‌ی رودامین 6G دکتر عباس قاسم پور اردکانی، خانم پیمانه رفیعی پور، 
A-10-587-2 مطالعه همگنی و همسانگردی نمونه‌های شفاف با ترکیب تداخل‌سنج رانکی-تالبوت و تکنیک ماره آقای عباس توسلی، دکتر خسرو حسنی، 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.105.fa
برگشت به اصل مطلب