بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
اطلاعیه_شرایط دریافت گواهی ارائۀ مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/18 | 
گواهی ارائه تنها برای مقاله‌های پذیرفته‌شده‌ای صادر می‌شود و مقاله روی سایت انجمن قرار می‌گیرد که
در هنگام ارائه، یکی از نویسندگان مقاله حضور (آنلاین) داشته باشند.
در غیر این‌صورت مقاله پذیرفته‌نشده تلقی شده، نمایه نمی‌شود و مبلغ ثبت‌نام نیز قابل استرداد نیست.
نشانی مطلب در وبگاه بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.143.fa
برگشت به اصل مطلب