بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
با توجه به درخواست‌ها و تماس‌های مکرر اساتید، دانشجویان و محققان عزیزمهلت ارسال مقالات تا دوم آذر ۱۳۹۷ تمدید شد .

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۶ | 
با توجه به  درخواست‌ها و تماس‌های مکرر اساتید، دانشجویان و محققان عزیز جهت شرکت در بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، مهلت ارسال مقالات  تا دوم آذر ۱۳۹۷ تمدید شد . 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب