بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۸ | 
با توجه به  درخواست‌ها و تماس‌های مکرر اساتید، دانشجویان و محققان عزیز جهت شرکت در بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، مهلت ارسال مقالات  تا دهم آذر ۱۳۹۶ تمدید شد . 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.19.fa
برگشت به اصل مطلب