بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
تبریک روز دانشجو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش

بر دانشجویان فهیم گرامی باد

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.72.fa
برگشت به اصل مطلب