بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران- اخبار کنفرانس
هزینه های اسکان و تغذیه کنفرانس اپتیک و فوتونیک اعلام شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
هزینه های اسکان و تغذیه کنفرانس اپتیک و فوتونیک در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ بهمن در دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد، به شرح زیر است:
صبحانه ۵۰۰۰ تومان، ناهار ۱۳۰۰۰ تومان، شام ۱۲۰۰۰ تومان. 
خوابگاه دانشجویی هر شب برای هر نفر ۱۵۰۰۰ تومان.
هتل هر شب برای هر نفر ۷۰۰۰۰ تومان (صبحانه دارد).
خواهشمند است مدعوین و شرکت کنندگان محترم پس از واریز هزینه ها به شماره حساب ۲۸۱۴۰۸۳۳۰۹ (درامدهای اختصاصی دانشگاه شهرکرد) برای هر چه منظم تر برگزار شدن کنفرانس، اقدام به پر کردن جدول زیر کرده و به ادرس ایمیل 
moradi@sci.sku.ac.ir یا به شماره فاکس ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۲۷ (حتما ذکر شود دکتر مرادی دریافت نمایند) ارسال فرمایید.
تاریخ نام و نام خانوادگی اسکان (دانشجویی یا هتل) صبحانه ناهار شام شماره فیش واریزی
۹۶/۱۱/۹            
۹۶/۱۱/۱۰            
۹۶/۱۱/۱۱            
۹۶/۱۱/۱۲            
قابل ذکر است که در تاریخ ۹۶/۱۱/۹ فقط شام و در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ فقط صبحانه  و ناهار سرو می گردد. همچنین ورود هتل ساعت ۲ بعد ازظهر و خروج ۱ بعداز ظهر است (خروج بعد از این ساعت تا ۴ بعدازظهر نیم بها حساب می شود).
برای همراهان شرکت کنندگان محترم نیز همین مبالغ در نظر گرفته شده که برای آنها نیز چنین جدولی تهیه گردد و حتما "همراه اقا یا خانم ....." در قسمت نام و نام خانوادگی ذکر گردد. 
نشانی مطلب در وبگاه بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران:
http://icop.ir/find.php?item=1.55.94.fa
برگشت به اصل مطلب